DIREKTUR PASCASARJANA IAIN KEDIRI

Prof. Dr. H. Nur Ahid, M.Ag. (IAIN Kediri)

EDITOR IN CHIEF

Dr. Limas Dodi, M.Hum. (IAIN Kediri)

MANAGING EDITOR

Sufirmansyah, M.Pd.I. (IAIN Kediri)

EDITORS

Akhmad Jazuli Afandi, M.Fil.I.

Mundhori, M.E.

Erawati Dwi Lestari, M.Hum.

Muh. Afifi, M.Hum.

ASSOCIATE EDITORS

Dr. H. Anis Humaidi, M.Ag. (IAIN Kediri)

Dr. Halil Thahir, M.H.I. (IAIN Kediri)

Dr. Mukhammad Abdullah, M.Ag. (IAIN Kediri)

Dr. H. Jamaludin Acmad Kholik, M.A. (IAIN Kediri)

Dr. Toyibah, M.Pd. (IAIN Kediri)

Dr. Nurul Hanani, M.H.I. (IAIN Kediri)

Dr. Zayad Abd. Rahman, M.H.I. (IAIN Kediri)

PEER-REVIEWER

Prof. Dr. H. Nur Ahid, M.Ag. (IAIN Kediri)

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. (UINSA Surabaya)

Prof. Dr. H. Mohamad Anton Athoillah, M.M. (UIN SGD Bandung)

Prof. Muhammad Ali, Ph.D. (University of California)

Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. (UIN Mataram)

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.Ag. (UIN Walisongo Semarang)

Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag. (UINSA Surabaya)

Dr. Phil. H. Sahiron Syamsuddin, M.A. (UIN SUKA Yogyakarta)

Dr. Phil. H. Sahiron Syamsuddin, M.A. (UIN SUKA Yogyakarta)

Dr. Mahrus El-Mawa, M.Ag. (Kasi Penelitian dan Pengelolaan HAKI Direktorat PTKI Dirjen Pendis Kementerian Agama RI)

Dr. H. Ahmad Subakir, M.Ag. (IAIN Kediri)