Pengembangan Kurikulum: Faktor Determinan dan Prinsipnya

  • Ida Ansori
Keywords: Pengaruh, Perkembangan, Kurikulum

Abstract

Proses perkembangan kurikulum yang senantiasa berubah turut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merangsang usaha manusia yang terlibat dalam kepentingannya. Hasrat terhadap perubahan kurikulum itu menggambarkan keperluan pendidikan yang menjadi wadah penerus kemajuan bangsa dan negara itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan kurikulum adalah elemen yang saling berkait antara satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum itu sendiri mencerminkan idealisme dan perubahan keperluan masyarakat dan negara, melalui institusi persekolahan yang akan meneruskan kebudayaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum antara lain: Pergururan Tinggi, Masyarakat, Sistem Nilai, Filosofis, Psikologis, Politik, Pembangunan Negara Dan Perkembangan Dunia, Ilmu dan Teknologi (IPTEK). Dalam sebuah pengembangan kurikulum ada dua prinsip yang terdapat di dalamnya. Ada prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum pengembangan kurikulum meliputi; 1) prinsip relevansi, 2) prinsip fleksibilitas, 3) prinsip kontinuitas, 4) prinsip praktis, 5) prinsip efektifitas. Sedangkan prinsip khusus pengembangan kurikulum meliputi; 1) prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, 2) prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan.

Published
2020-12-18